Hãy hợp lý, sản xuất hơn nữa

Chi nhánh của chúng tôi

Tập đoàn TECHNA có 11 chi nhánhTập trung triển khai tại Pháp, phát triển khắp nơi trên thế giới : với các chuyên gia giàu kinh nghiệm thực địa, mỗi chi nhánh có nhiệm vụ thúc đẩy 5 ngành nghề của TECHNA.
Tập đoàn TECHNA cung cấp một giải pháp cho thị trường toàn cầu, dĩ nhiên có nghiên cứu về các đặc trưng của địa phương.