Hãy hợp lý, sản xuất hơn nữa

Liên hệ

Yêu cầu công việc của bạn liên quan đến một trong những nghề nghiệp của chúng tôi? Bạn có thể liên hệ trực tiếp thông qua đường liên kết dưới đây. Bạn muốn biết thêm về các hoạt động hoặc các vị trí đăng tuyển chúng tôi ? Bạn có câu hỏi dành cho chúng tôi ? Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe bạn.

Để biết về tuyển dụng, mời bạn tới trang Sự nghiệp.

Liên hệ với Tập đoàn TECHNA:

* Thông tin bắt buộc