Hãy hợp lý, sản xuất hơn nữa

Phương tiện của chúng tôi

Dấu ấn nhân viên

Chất xám, cùng với tinh thần cởi mở và mong muốn đổi mới đã tạo nên ADN của Tập đoàn, đó là nền tảng tạo nên các giá trị của TECHNA. Tinh thần này đã tạo động lực thúc đẩy nhân viên của TECHNA tiến xa hơn và có những bước đột phá mới. Sự cống hiến của mỗi thành viên cũng như việc chuyển giao kiến ​​thức là chìa khóa của thành công.

Với hơn 250 nhân viên, Tập đoàn TECHNA đang phát triển các giải pháp cho ngày mai, ở khắp nơi và cho mọi người.

Đọc thêm

illu-rd-dynamique.png

Nghiên cứu & Phát triển năng động

Khoa học kỹ thuật năng động của Tập đoàn TECHNA dựa trên 3 đoàn bẩy quan trọng :

 • Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển
 • Hợp tác với các đối tác tại Pháp và nước ngoài : các học viện và trường đại học, các viện nghiên cứu của nhà nước và tư nhân, các khu công nghiệp, các trang trại thí điểm, nơi thử nghiệm thực địa.
 • Trung tâm thử nghiệm Euronutrition SAS
illu-moyens-performants.png

Những phương tiện quan trọng

4 nhà máy sản xuất trên toàn thế giới:

 • Malville, tại Pháp
 • Châteauneuf-sur-Sarthe, tại Pháp
 • Bouficha, tại Tunisia
 • Bouskoura, tại Maroc

Những phương tiện phục vụ cho sản xuất:

 • Phòng thí nghiệm - phân tích
 • Một kho tài liệu
 • Các công cụ khai thác dữ liệu kỹ thuật cho dịch vụ chăn nuôi
 • Dịch vụ trực tuyến hiệu quả