Hãy hợp lý, sản xuất hơn nữa

Nhiệm vụ và Giá trị

jean marc pinsault

Tuyên ngôn : Mang tới những giải pháp tôn trọng con người và hành tinh

FAO (Tổ chức Nông nghiệp & Thực phẩm) dự đoán từ nay đến năm 2050, sẽ đạt 9 tỉ người trên trái đất.

Theo quan điểm về kỹ thuật, chúng tôi, những con người của Tập đoàn TECHNA tin rằng, ngành sản xuất nông nghiệp trên thế giới có thể đáp ứng những thách thức tuyệt vời này bằng cách quản lý tốt hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Từ hơn 50 năm nay, Tập đoàn TECHNA kiên định vững chắc về chuyên môn kỹ thuật, đổi mới, sản xuất hợp lý, và luôn sát cánh cùng khách hàng trong thách thức này.

Thông điệp « hãy hợp lý, để tạo ra nhiều hơn » mang theo những hoài bão của Tập đoàn: chúng tôi đề xuất những giải pháp dựa trên tiêu chí tôn trọng con người, động vật và hành tinh đồng thời cân bằng sản xuất với cạnh tranh, chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đổi mới cho bạn, nghĩ tới mọi người, đó là cam kết của chúng tôi!

Jean-Marc Pinsault
Chủ tịch-Tổng giám đốc Tập đoàn TECHNA

Nhiệm vụ và Giá trị

Với đội ngũ chuyên gia về dinh dưỡng động vật và dinh dưỡng cây trồng, Tập đoàn Techna mang đến những giải pháp dựa trên tiêu chí tôn trọng con người, động vật và hành tinh. Dựa trên những đặc tính của khách hàng, nhà máy sản xuất thức ăn, cơ sở sản xuất, nhóm những nhà sản xuất, nhà phân phối, người chăn nuôi và người trồng trọt…,Tập đoàn TECHNA phát huy tính sáng tạo của mình và có khả năng mang đến những câu trả lời khoa học cho thị trường trong tương lai. Thông qua những ngành nghề khác nhau, Tập đoàn TECHNA đồng hành cùng khách hàng nhằm đáp ứng những mong đợi của họ trong mối quan hệ dựa trên tính sẵn sàng, hiệu quả và đáng tin cậy.

> Góp phần vào sự phát triển của khách hàng

> Hài hòa giữa sản xuất chuyên sâu với cạnh tranh, chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm

nhiem-vu-va-gia-tri.jpg