Hãy hợp lý, sản xuất hơn nữa

GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

Văn hóa nhân loại, tôn trọng bản sắc văn hóa và những đặc trưng địa lý, linh hoạt trong cách thức làm việc…Những điểm bản lề này được áp dụng trong phát triển mối quan hệ với khách hàng cũng như cho các vận hành nội bộ của chúng tôi. Vốn của mỗi con người được thúc đẩy bởi sáu giá trị sáng tạo.

valeurs collaborateurs Groupe Techna

Chuyên môn sâu

Nâng cao chuyên môn của các nhân viên  ở các bộ phận khách nhau để mang tới cho khách hàng những hỗ trợ chất lượng cao về sản xuất thức ăn chăn nuôi cũng như sản xuất cây trồng, đó là mục tiêu của Tập đoàn TECHNA. Chúng tôi hoàn thành những đòi hỏi này bằng những chính sách đào tạo và giao thoa những hiểu biết giữa các chi nhánh của Tập đoàn. Chúng tôi tạo ra những phương tiện để nghiên cứu (trung tâm thử nghiệm Euronutrition, hợp tác với các đối tác tư nhân, hợp tác với các trường đại học) và cập nhật thường xuyên những hiểu biết kinh nghiệm qua hệ thống tài liệu.

Tính độc lập

Tính độc lập của chúng tôi cho phép chúng tôi tạo nên con đường riêng, làm tăng tính sáng tạo của từng cá nhân và khẳng định tầm nhìn tương lai.

Tính sáng tạo

chúng tôi trả thưởng cho những sáng kiến, bằng việc cho phép nhân viên mang lại các dự án sáng tạo cho Tập đoàn khi mà các dự án này mang tới những lợi ích cho khách hàng. Tập đoàn chúng tôi cũng tạo cơ hội để phát triển những chức năng khác nhau của công tác đào tạo ban đầu cho phù hợp với các ứng viên.

Tính cởi mở

Chúng tôi có những nhân viên ham học hỏi, có vẻ như ở bất kỳ hình thức mới lạ nào liên quan đến lĩnh vực ngành nghề của họ. Là một nhóm hiện diện trên các nước quốc tế, khám phá những nền văn hóa mới, những vùng lãnh thổ mới là một phần công việc không thể tách rời trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Tính đơn giản

Chúng tôi gieo trồng tính thân thiện và tính đơn giản trong tổ chức của chúng tôi và trong mối quan hệ với khách hàng. Chúng tôi cũng thường xuyên tham gia những sự kiện về thể thao, đó là công cụ gắn kết thực sự để thúc đẩy đội nhóm của chúng tôi. 

Tính đam mê

Các chuyên gia của chúng tôi không làm việc một mình trong phòng thí nghiệm. Họ làm việc mỗi ngày để tìm giải pháp mới, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và trang trại.

Bạn mong muốn chia sẻ những giá trị này ? Bạn mong muốn làm việc cho một Tập đoàn có quy mô và mang tầm quốc tế ? Hãy chuyển tới chúng tôi hồ sơ của bạn !

Nghề nghiệp

Thế giới động vật và thực vật không ngừng phát triển. Hằng năm, chúng tôi mở rộng phạm vi và lĩnh vực hoạt động nhằm chinh phục thị trường mới. Ngành nghề của chúng tôi đáp ứng quá trình tiến triển này. Tích lũy những hiểu biết để nâng cao chuyên môn, khám phá những nền văn hóa mới, thường xuyên tái tạo những điều khoản hợp tác với khách hàng, đó là những nét chủ đạo của chúng tôi.

« Nhiệm vụ của tôi là đồng hành với người chăn nuôi, hỗ trợ họ giải quyết những vấn đề họ gặp phải, giúp họ tối ưu hóa chăn nuôi. »