Hãy hợp lý, sản xuất hơn nữa

Christine, Đại diện Thương mại-kỹ thuật cho chế phẩm dinh dưỡng đặc biệt cho động vật

« Nhiệm vụ của tôi là đồng hành với người chăn nuôi, hỗ trợ họ giải quyết những vấn đề họ gặp phải, giúp họ tối ưu hóa chăn nuôi. »

Christine, vai trò của bạn trong kỹ thuật chăn nuôi là gì ?

Là một đại diện thương mại-kỹ thuật cho NUTRAL, nhãn hàng các chế phẩm dinh dưỡng đặc biệt cho động vật của Tập đoàn TECHNA, tôi thường xuyên đi thị trường, liên hệ với các khách hàng mà tôi quản lý. Vùng mà tôi quản lý là tỉnh Maine và Loire (Pays de Loire, 49) cùng với đội ngũ nhân viên tại địa phương.

Nhiệm vụ hàng ngày của bạn là gì ?

Nhiệm vụ của tôi là đồng hành cùng người chăn nuôi, hỗ trợ giải quyết những vấn đề họ gặp phải và giúp họ tối ưu hóa chăn nuôi. Để làm tốt việc này, tôi thường xuyên đến thăm người chăn nuôi hoặc đi cùng nhà phân phối và trung tâm thụ tinh nhân tạo. Tôi hỗ trợ trong nhiều lĩnh vực chăn nuôi khác nhau : bò, dê, cừu, gia cầm và lợn. Với kiến thức của mình, tôi giải đáp các vấn đề mà người chăn nuôi gặp phải, hoặc liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, hoặc liên quan tới thức ăn. Sau mỗi thăm khách hàng, tôi cập nhật những thông tin thu thập được từ họ để theo dõi tình trạng chăn nuôi. Những chế phẩm dinh dưỡng đặc biệt cho động vật mà tôi đề nghị luôn thuộc xu hướng toàn cầu và cải thiện kỹ thuật-kinh tế cho ngành chăn nuôi.

Để góp phần cải thiện các giải pháp cho NUTRA, theo một cách riêng, tôi thường xuyên cập nhật báo cáo về các hoạt động của mình. Những kỹ thuật của NUTRAL vừa là nhà sáng chế những chế phẩm dinh dưỡng đặc biệt mới và cũng là người nghiệm thu thông qua các thử nghiệm tại trại.

Cuối cùng, tôi cũng nâng cao tầm nhìn của mình thông qua các hội chợ, các buổi hội thảo và các triển lãm.

Đặc điểm nổi bật của TECHNA

Lợi thế khi làm việc cho Tập đoàn TECHNA ? Là nhân viên thương mại, trước tiên chúng tôi mang đến các hỗ trợ chuyên sâu về kỹ thuật cho khách hàng. Ngoài ra, tôi cũng tham gia vào các cuộc thử nghiệm thực địa. Chúng tôi làm việc theo nhóm và với các đối tác. Chúng tôi được biết đến những hình thức chăn nuôi đa dạng và duy trì mối quan hệ tốt với những người chăn nuôi.

Tất cả các nhân chứng

Nadège, kỹ sư công thức thức ăn của công ty-dịch vụ

« Công việc của chúng tôi được tiến hành với sự hỗ trợ chặt chẽ của các chuyên gia về giống, ...
Đọc tiếp