Hãy hợp lý, sản xuất hơn nữa

Ứng cử tự phát

Các thông báo đăng tuyển nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của công ty. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá cao các ứng viên tự phát và các hồ sơ tự ứng này sẽ được xem xét khi công ty có nhu cầu. Các bạn có muốn ứng tuyển ? Không có gì đơn giản hơn : hãy điền thông tin của bạn vào đơn dưới đây.