Hãy hợp lý, sản xuất hơn nữa

 Services de porc

Những lời khuyên và giải pháp cho nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi

Ruminant

Quản lý rủi ro vệ sinh dịch tễ trong chăn nuôi

Aquaculture

Giải pháp cụ thể và sáng tạo cho thủy sản

ble

Hài hòa chất lượng, năng suất và giảm tải trọng

volaille

Chuyên gia về dinh dưỡng và kỹ thuật chăn nuôi cho tất cả các loài

Reproduction

Hỗ trợ các chứng năng sinh lý trong chăn nuôi

cheval

Sản phẩm kỹ thuật cho dinh dưỡng và chăm sóc cho ngựa

Sản phẩm và dịch vụ đáng tin cậy giúp nâng cao dinh dưỡng về động vật.

Giải pháp hợp lý giúp tiếp cận cẩn thận về động vật

Những sản phẩm phục vụ cho ngành nông nghiệp thân thiện với môi trường

Giải pháp hiệu quả cho ngành nuôi trồng thủy sản chuyên nghiệp

Những gam sản phẩm chất lượng phục vụ cho ngành chăn nuôi ngựa

Soyons raisonnables, produisons plus

Expert en nutrition animale et végétale

 

Tập đoàn TECHNA: chuyên gia về dinh dưỡng thức ăn chăn nuôi và cây trồng

Là chuyên gia về dinh dưỡng thức ăn chăn nuôi và cây trồng, Tập đoàn TECHNA đưa ra những giải pháp độc quyền, tôn trọng con người, động vật và hành tinh.

Tính đến những đặc trưng của khách hàng, của nhà sản xuất thức ăn, những tổ chức sản xuất, đại lý phân phối, nhà chăn nuôi và nhà nông học,…Tập đoàn TECHNA kích thích sự sáng tạo và có khả năng đáp ứng những yêu cầu về kỹ thuật của thị trưởng tương lai.

Các chi nhánh và trụ sở

TECHNA trên thế giới

Tập đoàn TECHNA có mặt tại 50 quốc gia. Sự hiện diện mang tính quốc tế này nói lên sự thành công gắn liền với văn hóa nhân loại sâu sắc dựa trên sự tôn trọng địa lý, văn hóa và kinh tế.

> Tìm thấy chúng tôi ở đâu?

Chi nhánh
Văn phòng đại diện
Trụ sở Tập đoàn TECHNA